В дигиталния маркетинг е изключително важно да се следят резултатите от всяка дейност, точно за това се използват UTM линковете. 

Те представляват линкове с параметри, водещи към сайта на бизнеса. Тези параметри съдържат информация за източника на трафик. 

С помощта на UTM линковете, системите за аналитика (като Google Aalytics) разпознават откъде идват посещенията на сайта. По този начин ни стават достъпни цялостни отчети, от които да разбираме кои наши действия за докарване на печеливш трафик са били ефективни и кои не. 

UTM представлява абревиатура за системата Urchin Tracking Module. Google Analytics преди се е наричал Urchin, но по-късно Google са купили и преименували софтуера и абревиатурата е останала същата. 

Как да използваме UTM

След като сме поработили над източника на трафик (създали сме реклама във Facebook, реклама в Google, пост в Twitter, рекламен клип от инфлуенсър, статия или др.) трябва да създадем UTM линк и да го добавим към съдържанието под формата на бутон, картинка, набор от думи или в “чиста форма”. 

След като сме публикували съдържанието, можем да следим ефективността на източника не само по количеството посетители, но и, например, по средната конверсия от този трафик с помощта на системите за аналитика.

Така ще знаем кои източници да ескалираме, оптимизираме или премахнем, поради липса на приходи.

UTM параметри 

Както споменахме в началото, UTM линковете съдържат информация за източника на трафик. Тази информация включва следните параметри: medium, source, campaign, terms и content.

Чрез medium се дефинира типа на източника на трафик (channel), за който ще се използва линкът, например, email, cpc, social media post, display ad и т.н.

Чрез source се дефинира самият източник на трафик, например, Google, Facebook, Email Newsletter, сайтът с линк към нашия и т.н.

Чрез campaign се дефинира самата рекламна кампания, за която ще използваме линка, без значение от канала на привличане.

Параметърът terms се използва за дефинирането на допълнителни свойства на източника на трафик. Например, за ключовите думи, при които се показва рекламата ни в Google Search Ads.

Чрез content се дефинира самото съдържание, към което ще добавим линка. Това може да бъде конкретната реклама, статия, имейл, снипет или банер. 

Нека приведем цялостен пример.

Ето как може да изглеждат параметрите на една реклама във Facebook:

UTM Source: Social Media Ad

UTM Medium: Facebook

UTM Campaign: Cold Traffic Conversions 

UTM Terms: Look-alike Audience

UTM Content: Ad Version 3 – Carousel 

Ето и как ще изглежда един такъв UTM линк. Изтъкнахме параметрите в bold, за да са лесно различими: https://digitalacademy.bg/?utm_source=Site&utm_medium=Article&utm_campaign=ArticleTraffic&utm_term=UTM_Links&utm_content=UTM_Links

Не винаги има възмножост линкът да се привърже към бутон или дума и се налага да бъде показван на аудиторията “на чисто”. В такъв случай, дължината на стандартните UTM линкове може негативно да се отрази на конверсията. Така е, например, при профилните описания в Instagram. 

Затова съществува възможност тези линкове да бъдат съкращавани. По този начин https://digitalacademy.bg/?utm_source=Site&utm_medium=Article&utm_campaign=ArticleTraffic&utm_term=UTM_Links&utm_content=UTM_Links може лесно да се превърне в http://bit.ly/2ST6Wlt без каквито и да е промени във функционалността.

Съкращението се прави още когато се създава линкът в генератора, ако има такава възможност или с помощта на отделни софтуери, като Bitly.

Как да създадем UTM линк

За създаването на UTM линкове се използват UTM link генератори. Когато отворите такъв, ще трябва само да запълните полетата на параметрите (source, medium, campaign, terms и content).

Source, medium и campaign трябва задължително да бъдат запълнени, а останалите 2 могат и да са оставени празни.

Веднага, след като запълните стойностите на 3-те задължителни параметъра, ще се появи UTM линк, който лесно да копирате или съкратите. 

Генераторът който ние препоръчваме и използваме, е този на Google – https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/.

Той е безплатен, интуитивен и има възможност за моментално съкращаване на линка чрез Bitly. 

Заключение
UTM линковете са удобен (понякога и единствен) инструмент за анализа на трафик на сайт. Те ни позволяват ясно да дефинираме източниците на трафик, за да виждаме как те се представят. По този начин може силно да се намалят разходите, като се оптимизират или изключат неефективните канали, както и да се увеличат приходите, като се ескалират бюджетите за ефективните източници на трафик. 

Михаил Атанасов on EmailМихаил Атанасов on Linkedin
Михаил Атанасов
Акаунт мениджър в дигитална агенция Маркадемикс & фрилансър маркетолог.

Напиши коментар