0Comments

Основни термини и абревиатури в дигиталния маркетинг

Всеки маркетолог днес рано или късно се среща с абревиатурите и термините на дигиталния маркетинг. На този етап много се стряскат поради количеството и сложността на пръв поглед. Някои си мислят,
by Михаил Атанасов