Видео Курс: Основи на Facebook Рекламите

Това е кратък видео курс с базовите неща, които всеки трябва да знае преди да рекламира във Facebook.

Автор: Виктор Стоилов - основател на агенция Markademics - топ специалист в областта на маркетинга в социални мрежи и в частност по Фейсбук реклами.