Видео Курс: Основи на Facebook Рекламите

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]Това е кратък видео курс с базовите неща, които всеки трябва да знае преди да рекламира във Facebook.

Автор: Виктор Стоилов – основател на агенция Markademics – топ специалист в областта на маркетинга в социални мрежи и в частност по Фейсбук реклами.[/text_block]