как се започва бизнес онлайн

Как се стартира бизнес по интернет?

В последно време все повече хора се интересуват от тази тема. И поради тази причина, тук ще се направим няколко базови разяснения, за да ви бъде по-ясно.

В действителност да започнеш бизнес по интернет не се отличава кардинално от откриването на много други видове дейности.
Разбира се, бизнеса по интернет си има своите специфики, които го отличават от останалите, но фазите на дейност са почти същите.

В тази статия няма да разглеждаме конкретни онлайн бизнес модели. Те се отличават в детайли, но в общ план, повечето можем да ги обединим под една обща схема на функциониране.

Стартирането на бизнес по интернет може да се обобщи в няколко генерални стъпки:

1. Определяне на идея
Всеки бизнес започва с идея. Тя включва определяне на сфера на дейност (ниша), определяне на продукт, определяне на бизнес модел.

2. Планиране
Планирането включва проучвания, конкретизиране на бизнес модела, сформиране на екип, определяне на необходими ресурси и съставяне на конкретен план за работа.

3. Избор на домейн
Това е адресът на вашият сайт. Добре е да бъде свързан с дейността ви.

4. Създаване на сайт
Самото изготвяне на сайта. В зависимост от бизнес модела, видовете сайтове се различават.

5. Привличане на посетители
Посетителите са това, заради което един сайт се прави. Те са вашите потенциални клиенти. Колкото повече посетители, които се интересуват от вашите продукти, привлечете, толкова по-добре.

6. Анализ на резултатите и растеж
Ако резултатите ви удоволетворяват (аудиторията ви е ангажирана, имате приходи), то може да се фокусирате върху привличане на още повече аудитория и разрастване на дейността. Ако резултатите не са добри, се правят необходимите корекции, докато станат добри.

Това, съвсем на кратко, са основните стъпки.

Има онлайн бизнес модели, които не изискват да кажем създаване на уебсайт. Или има такива, които може да изискват и други дейности. Така че, приемете този модел на стартиране на бизнес по интернет като ориентировъчна рамка, търпяща изменения.

Това, което не търпи изменения са “5-те Основи На Всеки Онлайн Бизнес”. За да сте успешни в начинанието си, е препоръчително да следвате тези принципи. Тях може да изтеглите във вид на кратък документ от формата горе в дясно на тази страница.

Екип DigitalAcademy.bg on FacebookЕкип DigitalAcademy.bg on Instagram
Екип DigitalAcademy.bg
Digital Academy предоставя актуална и практически приложима информация на хора, занимаващи се с онлайн бизнес и дигитален маркетинг.

Напиши коментар